HNX đình chỉ giao dịch 29 mã cổ phiếu UPCoM

Nhiều cổ phiếu UPCoM sẽ bị đình chỉ giao dịch do doanh nghiệp không công bố báo cáo tài chính
CTCP Chứng khoán Đại Việt bị phạt số tiền lớn nhất, 435 triệu đồng, cho 2 lỗi vi phạm.
CTCP Chứng khoán Đại Việt bị phạt số tiền lớn nhất, 435 triệu đồng, cho 2 lỗi vi phạm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021; báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; báo cáo tài chính năm 2022.

Công ty còn công bố không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; kết quả chào bán trái phiếu mã trái phiếu AGGH2122001; báo cáo tài chính bán niên 2023.

Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương ở Hà Nội bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch liên quan các báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ trong năm 2022. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin.

Ngoài ra, công ty này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật về các tài liệu báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét…

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu bị phạt tổng cộng 235 triệu đồng bởi một số vi phạm liên quan đến chứng khoán. Chẳng hạn, công ty bị phạt 60 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn về tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2022; bị phạt 25 triệu đồng vì không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của tổng giám đốc và một số vị trí khác…

Công ty CP Chứng khoán Đại Việt bị phạt tổng cộng 435 triệu đồng vì một số lỗi. Cụ thể, công ty bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ; không ban hành các quy định, thủ tục và bố trí nhân sự để duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ… Công ty cũng bị phạt 350 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Chứng khoán Đại Việt đã được chấp thuận là công ty đại chúng nhưng không thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Công ty này còn buộc phải nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet