Warning: filemtime(): stat failed for /www/wwwroot/stevenmontez.com/index.php in /www/wwwroot/stevenmontez.com/wp-includes/functions.php on line 8963
Triển khai các cuộc thanh tra đạt 100% kế hoạch – stevenmontez.com

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Châu Phú cho biết, hằng năm, trên cơ sở văn bản của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, Thanh tra huyện đã xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra trình UBND huyện phê duyệt.

Ngày 8/12/2022, UBND huyện Châu Phú đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 và danh mục gồm 5 cuộc thanh tra hành chính (đình chỉ 1 cuộc).

Đến nay, đã ban hành 4 kết luận thanh tra gồm: Kết luận thanh tra tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Bình Long; kết luận thanh tra trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải tranh chấp đất đai đối với Chủ tịch UBND xã Bình Phú; kết luận thanh tra tình hình quản lý, sử dụng tài chính – ngân sách đối với UBND xã Đào Hữu Cảnh; kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng về quản lý, sử dụng tài chính – ngân sách đối với Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Khánh Hòa.

Qua thanh tra, ghi nhận những vi phạm chủ yếu như: Chi chưa đúng quy định việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; hạch toán sai phần kinh phí; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chưa phù hợp với Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh An Giang… Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính, rút kinh nghiệm 9 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tập thể và 3 cá nhân.

UBND huyện theo dõi, đôn đốc 6 kết luận thanh tra, đã hoàn thành 3 kết luận: Kết luận thanh tra về thanh tra tình hình hoạt động, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động từ ngày 1/1/2016 – 15/8/2022 đối với Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện huyện Châu Phú; kết luận thanh tra tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Bình Long năm 2022; kết luận thanh tra trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải tranh chấp đất đai năm 2022 đối với Chủ tịch UBND xã Bình Phú.

Kết quả thực hiện các kiến nghị, tổ chức rút kinh nghiệm 4 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tập thể và 3 cá nhân; thực hiện 9 nội dung kiến nghị khác.

Năm 2023, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Châu Phú giảm. UBND huyện luôn chủ động thực hiện và hoàn thành tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Toàn huyện đã tổ chức tiếp 1.436 lượt người với 1.436 vụ việc. Số đơn tiếp nhận là 243/243 đơn, trong đó 13 đơn thuộc thẩm quyền. Kết quả: Giải quyết 1 đơn (cấp xã), đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; 1 đơn tố cáo, qua xác minh không đủ điều kiện thụ lý; giải quyết 11 đơn kiến nghị, phản ánh.

Theo UBND huyện Châu Phú, trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang cũng như sự hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành có liên quan, hầu hết các vụ việc tại địa phương được giải quyết đúng quy định và thẩm quyền.

UBND huyện thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 623-NQ/UBTVQH ngày 7/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đúng quy định của pháp luật. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; tiếp tục rà soát, theo dõi các hồ sơ khiếu nại tồn đọng, kéo dài.

Thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và triển khai thanh tra đột xuất các vụ việc do Thanh tra tỉnh và Huyện ủy giao; chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thanh tra đột xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX2

SEX

SEX