Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: số 3636/QĐ-UBND, ngày 03/11/2023; số 3637/QĐ-UBND, ngày 03/11/2023, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc các công trình cầu thuộc Dự án Phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu:

I. Công trình cầu Ngô Quyền vượt sông Cấm:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Ngô Quyền vượt sông Cấm trên tuyến đường Vành đai 3.

2. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

3. Địa điểm xây dựng: Tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

5. Kết quả cuộc thi: Căn cứQuyết định số 3637/QĐ-UBND, ngày 03/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Ngô Quyền vượt sông Cấm, kết quả thi tuyển như sau:

– Đồng giải nhì:

(1) Phương án mã số HT938 – Hào khí Bạch Đằng của liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và Kiến trúc công trình giao thông và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng T&D Việt Nam;

(2) Phương án mã số CB354 – Cầu Chiến thắng của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và Kiến trúc công trình giao thông và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng T&D Việt Nam. Chấp thuận phương án mã số CB354 – Cầu Chiến thắng có hình thái kiến trúc sử dụng kết cấu chính là cầu dây văng để triển khai các thủ tục tiếp theo của Dự án Phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Giải ba: Phương án mã số CH236 – Hào khí Bạch Đằng Giang của liên danh Công ty TNHH Chodai & Kiso-Jiban Việt Nam – Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng – Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam – Công ty TNHH CHODAI.

II. Công trình cầu vượt sông Ruột Lợn:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn trên tuyến đường Vành đai 3.

2. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

3. Địa điểm xây dựng: Tại quận Hải An và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

5. Kết quả cuộc thi: Căn cứQuyết định số 3636/QĐ-UBND, ngày 03/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn, kết quả thi tuyển như sau:

– Giải nhất: Phương án mã số HT944 – Sóng của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và Kiến trúc công trình giao thông và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng T&D Việt Nam. Chọn phương án mã số HT944 – Sóng có hình thái kiến trúc sử dụng kết cấu chính là cầu vòm thép để triển khai các thủ tục tiếp theo của Dự án Phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Giải nhì: Phương án mã số CH256 – Hơi thở Bạch Đằng Giang của liên danh Công ty TNHH Chodai & Kiso-Jiban Việt Nam – Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng – Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

– Giải ba: Phương án mã số BĐ938 của liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và Kiến trúc công trình giao thông và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng T&D Việt Nam.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trân trọng thông báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex