Dự án có tổng mức đầu tư 2.292,776 tỷ đồng, gồm 12 gói thầu do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Trong 3 gói thầu xây lắp chính, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL1 Thi công xây dựng đoạn Km10+000 – Km41+150 (bao gồm cầu kênh Phước Hoà, cầu Cây Trường, cầu Bà Tứ, cầu Thị Tính, cầu Suối Tre, cầu Thanh An). Gói thầu có giá 690,351 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả trúng thầu với giá 681,843 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 730 ngày.

Hai gói thầu đang chuẩn bị lựa chọn nhà thầu gồm: Gói thầu XL2 Thi công xây dựng đoạn Km41+150 – Km62+454 (bao gồm cầu Rạch Suối, cầu kênh Đông, cầu Trảng Bàng, cầu An Hòa) trị giá 709,671 tỷ đồng và Gói thầu XL3 Thi công xây dựng đoạn Km62+454 – Km82+750 (bao gồm cầu Tây Long, cầu Rạch Nhum, cầu Bao Trai, cầu Hóc Thơm) trị giá 521,382 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex