(Xây dựng) – UBND phường Xuân La đề nghị chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Tập đoàn Bắc Hà, Ban quản lý tòa nhà cung cấp thông tin chủ sở hữu/người sử dụng nhà chung cư 6th Element.

Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ Hội nghị nhà chung cư lần đầu chung cư 6th Element

Theo văn bản của UBND phường Xuân La, căn cứ Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 15/7/2023 của UBND phường Xuân La về việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu Chung cư 6th Element; thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 9/11/2023 của UBND phường Xuân La về việc tiếp tục tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu chung cư 6th Element đã được UBND quận Tây Hồ phê duyệt.

UBND phường Xuân La đề nghị chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Tập đoàn Bắc Hà/Ban quản lý tòa nhà cung cấp thông tin chủ sở hữu/người sử dụng nhà chung cư 6th Element (số điện thoại, địa chỉ liên hệ) cho Tổ trưởng Tổ công tác, Nhóm trưởng các nhóm công tác theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày16/11/2023 của UBND phường Xuân La để liên hệ gửi Giấy mời và tài liệu liên quan đến Hội nghị nhà chung cư lần đầu chung cư 6th Element.

Đồng thời, UBND phường Xuân La đề nghị Tổ trưởng Tổ công tác, Nhóm trưởng các nhóm công tác chỉ sử dụng thông tin của các chủ sở hữu/người sử dụng nhà chung cư để liên hệ về việc gửi Giấy mời và tài liệu liên quan đến Hội nghị nhà chung cư lần đầu chung cư 6th Element, không sử dụng vào mục đích khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet