Theo quy định hiện hành, mức nộp lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

Thứ nhất, đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Thứ hai, đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Tổ chức thành lập mới; Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới thì được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Người nộp thuế thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi về vốn điều lệ hoặc không thêm mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì không phải nộp thêm tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2024 mà chỉ cần nộp lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 và Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định 10 trường hợp được miễn Lệ phí Môn bài như sau:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh (cá nhân) có doanh thu hàng năm từ 100 triệu trở xuống;

– Cá nhân sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

– Tổ chức, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

– Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đơn vị trực thuộc) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định về Hợp tác xã nông nghiệp.

– Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh  của Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại: địa bàn miền núi (theo quy định của Ủy ban Dân tộc).

– Miễn năm đầu thành lập hoặc ra sản xuất, kinh doanh đối với:

– Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

– Cá nhân lần đầu ra sản xuất, kinh doanh.

– Tổ chức, cá nhân nếu thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong thời gian miễn Lệ phí Môn bài thì đơn vi trực thuộc cũng được miễn Lệ phí Môn bài.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn Lệ phí Môn bài trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trong thời gian miễn, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập đơn vị trực thuộc thì đơn vị trực thuộc cũng được miễn Lệ phí Môn bài.

– Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

 

Bên cạnh việc nộp trực tiếp Tờ khai tại cơ quan thuế, người nộp thuế có thể dễ dàng khai lệ phí môn bài điện tử dù ở bất cứ nơi đâu thông qua:

– Hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: 

– Hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win