Công văn nêu rõ, năm 2023, công tác đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành cơ bản đáp ứng được nhu cầu nâng cao năng lực và chuẩn hóa trình độ đối với công chức, viên chức theo quy định. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành, việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị đã được triển khai khá hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác của VKSND địa phương, đơn vị. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của một số VKSND địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; số lượng công chức được các VKSND địa phương, đơn vị đăng ký cử đi học các lớp bồi dưỡng thấp hơn so với số lượng khảo sát nhu cầu làm ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng.

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Huy Tiến, Phó viện trưởng Thường trực VKSND tối cao giảng bài tại lớp bồi dưỡng kỹ năng THQCT và KSĐT, KSXX các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có liên quan đến chức vụ (Ảnh minh hoạ).

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 70/KH-VKSTC ngày 10/6/2021 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND giai đoạn 2021-2025. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, đảm bảo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024 sát với nhu cầu thực tế, đạt hiệu quả cao, VKSND tối cao đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung được nêu tại Công văn này.

Cụ thể, trên cơ sở đánh giá chất lượng công chức, viên chức và yêu cầu công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2024; dự kiến số lượng công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng ký kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị.

Đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Đánh giá hiệu quả việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của VKSND tối cao và việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của đơn vị (nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị).

VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành khẩn trương chỉ đạo đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/11/2023, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ: [email protected] để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao phê duyệt, ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex