THÔNG BÁO

Chào bán trái phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 05/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/01/2024)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (“Tổ Chức Phát Hành”)

2. Tên viết tắt: HDBank

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4. Số điện thoại: (028) 62 915 916

Số fax: (028) 62 915 900

Website: www.hdbank.com.vn

5. Vốn điều lệ: 29.076.321.320.000 VND

6. Mã cổ phiếu: HDB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Sở Giao dịch

Số hiệu tài khoản: 119849 (Mã Citad: 79321001)

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/08/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/09/2023.

 • Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động ngân hàng thương mại, hoạt động ngân hàng bán lẻ. Mã ngành: 64
 • Sản phẩm/dịch vụ chính:
  • Hoạt động ngân hàng thương mại: bao gồm huy động vốn, tín dụng, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán, các hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngân hàng thương mại khác;
  • Hoạt động ngân hàng bán lẻ: tập trung phục vụ các tầng lớp dân cư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn/cho vay/thanh toán đáp ứng các nhu cầu tài chính của cá nhân; phát triển các sản phẩm thẻ.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động số 00019/NH-GP cấp ngày 06/06/1992 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và được cấp đổi bởi Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020.

II. Mục đích chào bán

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của HDBank.

III. Thông tin chung các Đợt chào bán

1. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 (“Trái Phiếu”).

2. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành.

3. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu).

4. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: 50.000.000 (năm mươi triệu) Trái Phiếu. Cụ thể:

STT

Đợt

Số lượng Trái phiếu chào bán

Thời gian dự kiến chào bán

1

Đợt 1

30.000.000

Quý IV/2023 – Quý I/2024

2

Đợt 2

10.000.000

Quý II/2024 – Quý III/2024

3

Đợt 3

10.000.000

Quý II/2024 – Quý IV/2024

Tổng

50.000.000

IV. Phương án chào bán Đợt 1

1. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023.

2. Loại Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành.

3. Mã Trái Phiếu: HDBC7Y202301

4. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn Đồng một Trái Phiếu).

5. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: 30.000.000 (ba mươi triệu) Trái Phiếu.

6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá: 3.000.000.000.000 VND (ba nghìn tỷ Đồng).

7. Kỳ hạn Trái Phiếu: 07 (bảy) năm.

8. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu theo công thức sau:

Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,8%/năm (hai phẩy tám phần trăm một năm)

Trong đó: Lãi Suất Tham Chiếu đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của Các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Để làm rõ, trong trường hợp website thể hiện nhiều địa điểm/khu vực, ưu tiên lấy lãi suất tại địa bàn nơi các Ngân Hàng Tham Chiếu đó đặt hội sở chính.

Ngân Hàng Tham Chiếu bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu của mỗi Đợt. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.

9. Kỳ trả lãi: Lãi được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành.

10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu

11. Phương thức phân phối:

Bán trực tiếp cho Nhà Đầu Tư tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Tổ Chức Phát Hành và phân phối thông qua Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

12. Số lượng đặt mua tối thiểu:

 • Đối với Nhà Đầu Tư cá nhân: tối thiểu 100 (một trăm) Trái Phiếu, tương đương với 10.000.000 VND (mười triệu Đồng) tính theo mệnh giá;
 • Đối với Nhà Đầu Tư tổ chức: tối thiểu 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu, tương đương 100.000.000 VND (một trăm triệu Đồng) tính theo mệnh giá.

Để tránh nhầm lẫn, Nhà Đầu Tư chỉ được đăng ký mua số lượng Trái Phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 100 (một trăm) Trái Phiếu đối với Nhà Đầu Tư cá nhân và tối thiểu là 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu đối với Nhà Đầu Tư tổ chức.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 27/03/2024

14. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:

 • Tổ Chức Phát Hành:
 • Tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của HDBank trên toàn quốc và trụ sở chính của HDBank. Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch đăng tải tại
 • Hotline: 19006060
 • Đại Lý Phát Hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: (84 24) 38 181 888 – Số máy lẻ: 105, 111, 123, 112 và 122.

15. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 27/03/2024

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu:

 • Số tài khoản: 1013810138
 • Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Tân Định

17. Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch:

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại

 • Trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành:
 • Trang thông tin điện tử của Đại Lý Phát Hành:

V. Các tổ chức liên quan

Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38 181 888 Fax: (84 24) 38 181 688

Website: www.shs.com.vn

Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu Trước Niêm Yết

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

Địa chỉ: Lầu 3B và 9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6283 6888

Fax: (84 24) 6283 8666

Website: www.hdbs.vn

Đơn Vị Kiểm Toán

Công ty TNHH PwC Việt Nam – Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023

Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 3823 0796

Website: www.pwc.com/vn

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Địa chỉ: Tầng 20, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 3824 5252

Fax: (84 24) 3824 5250

Website: www.ey.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2024

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX2

SEX

SEX