Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14. Ảnh: Nam An
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14. Ảnh: Nam An

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy, theo quy định tại Luật Đầu tư công, kế hoạch đầu tư công năm 2020 chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2021; kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Dự án đã được Chính phủ cho phép kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2022. Do đó, đến thời điểm hiện nay, toàn bộ số vốn kế hoạch năm 2020, 2021 còn lại chưa giải ngân hết (2.510,372 tỷ đồng, gồm 1.543,623 tỷ đồng của năm 2021 và 966,749 tỷ đồng của năm 2020) đã bị hủy dự toán theo quy định.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, do khó khăn trong việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cũng như cân đối hằng năm cho Dự án, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng sang năm 2024 để hoàn thành Dự án.

Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản đề nghị Chính phủ bổ sung tờ trình về việc đề xuất nguồn để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và bố trí dự toán hằng năm vì số tiền 2.510,372 tỷ đồng đã hủy dự toán, không còn tiền để chuyển nguồn nên phương án Chính phủ đề xuất không thể thực hiện được. Đến hết ngày 14/11/2023, Thường trực Ủy ban Kinh tế vẫn chưa nhận được tờ trình chính thức của Chính phủ về nội dung nêu trên.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương kéo dài thời gian thực hiện Dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex