Hiểm họa từ sử dụng trái phép tiền chất để điều chế ma túy tổng hợp Nguy cơ từ tiền chất Kiểm soát gian lận trong khai báo hóa chất là tiền chất ma túy
Danh mục tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Công Thương. Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Cụ thể, tại Thông tư số 41/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2024, danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn nhóm tiền chất thuốc nổ gồm: Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương; Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO; Natri Nitrat (NaNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Natri Clorat (NaClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Kali Nitrat (KNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Kali Clorat (KClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Kali Perclorat (KClO4) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Nhóm vật liệu nổ công nghiệp gồm: thuốc nổ amonit AD1; thuốc nổ TNP1; mìn phá đá quá cỡ; thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên; thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên; mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp; dây cháy chậm công nghiệp; dây dẫn tín hiệu nổ; dây nổ chịu nước; dây nổ thường; kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ; kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan…

Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex