UBND thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố đẩy mạnh truyền thông chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024; phối hợp, huy động các nguồn tài trợ hợp pháp hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, nhất là các trường hợp có gia cảnh khó khăn.

Thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong năm học 2022-2023, với sự tham gia tích cực cùng cả hệ thống chính trị, toàn thành phố có 332.098 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%.

Năm học 2023-2024, nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, UBND thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung truyền thông về đẩy mạnh truyền thông chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024; phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất huy động các nguồn tài trợ hợp pháp để hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, nhất là các trường hợp có gia cảnh khó khăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND quận, huyện, Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội tổ chức truyền thông, phổ biến bằng nhiều hình thức về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh; giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đối với từng cơ sở giáo dục.

Đồng thời, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc truyền thông và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex