Đề xuất 5 chính sách đặc thù cho nhiều dự án giao thông đường bộ Quốc hội thông qua phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 Đề xuất bố trí bổ sung 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông quan trọng

Tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ 5, sáng 16/1, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) vốn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung KHĐTCTH cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) từ nguồn dự phòng của KHĐTCTH.

Bố trí 63.725 tỷ đồng cho 5 lĩnh vực

Theo tờ trình, dự kiến phương án phân bổ nguồn dự phòng chung KHĐTCTH vốn NSTW trong nước giai đoạn 2021 – 2025 tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 là 63.725 tỷ đồng, phân bổ cho 5 ngành, lĩnh vực.

Chính phủ trình phương án phân bổ 63.725 tỷ đồng cho 50 dự án

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tại Quốc hội

Trong đó, lĩnh vực quốc phòng là 1.500 tỷ đồng bố trí cho Bộ Quốc phòng để đầu tư 3 dự án nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán quốc gia; hỗ trợ ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản, đầu tư công trình cho các đơn vị bị ảnh hưởng khi bàn giao đất quốc phòng để thực hiện dự án Nhà ga hành khách T3.

Lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội là 1.500 tỷ đồng bố trí cho Bộ Công an thực hiện 7 dự án cấp thiết thực hiện Nghị quyết số 12/NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ 500 tỷ đồng bố trí cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Lĩnh vực quản lý nhà nước là 2.490 tỷ đồng bố trí cho: Văn phòng Trung ương Đảng 1.000 tỷ đồng để đầu tư 5 dự án cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc, Nhà khách; Bộ Tài chính 1.490 tỷ đồng để đầu tư 2 dự án, gồm dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức (TP. HCM) và dự án mua sắm máy soi hành lý và máy soi container di động cho hải quan nhằm hiện đại hoá công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Lĩnh vực giao thông là 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án để tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, hệ thống đường cao tốc, đường ven biển…

Đến nay, trong tổng số 50 nhiệm vụ, dự án nêu trên, có 33 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao, bổ sung KHĐTCTH giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng chung KHĐTCTH giai đoạn 2021 – 2025 với số vốn là 33.156,987 tỷ đồng. Có 17 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, hồ sơ đề nghị phân cấp làm cơ quan chủ quản theo Nghị quyết số 106/2023/QH15.

Đề xuất cơ chế đặc thù cho 4 dự án của ngành Công an

Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng 63.725 tỷ đồng nguồn dự phòng chung của KHĐTCTH giai đoạn 2021 – 2025 tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022, trong đó bổ sung KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021 – 2025 là 33.156,987 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung KHĐTCTH giai đoạn 2021 – 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, chi tiết theo ngành, lĩnh vực đối các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Giao Thủ tướng Chính phủ giao KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021 – 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, chi tiết nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với số vốn còn lại 30.568,013 tỷ đồng, dự kiến bố trí cho danh mục dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung KHĐTCTH giai đoạn 2021 – 2025 cho từng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ trình phương án phân bổ 63.725 tỷ đồng cho 50 dự án
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra

Về cơ chế, chính sách áp dụng cho các dự án, Chính phủ đề xuất cơ chế quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án của Bộ Công an tương tự như các dự án giao thông đường bộ đã được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 106/2023/QH15.

Theo đó, căn cứ nguồn vốn và số vốn dự kiến cho dự án từ nguồn dự phòng chung của KHĐTCTH giai đoạn 2021 – 2025 tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022, cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án: Trung tâm dữ liệu quốc gia; trang bị trang phục chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mới cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy; đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng ngoại tuyến giai đoạn 2021 – 2025; đầu tư trang bị cho công an phường. Nguồn vốn và số vốn còn thiếu so với dự kiến tổng mức đầu tư của dự án được bố trí bằng nguồn vốn hợp pháp khác.

Bên cạnh đó, Chính phủ trình Quốc hội phân bổ 2.526,16 tỷ đồng trong tổng số vốn 37.303,015 tỷ đồng cho EVN để thực hiện Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giao Thủ tướng Chính phủ giao KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021 – 2025 cho EVN để thực hiện dự án. Bộ Công thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Giải trình rõ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn

Qua thẩm tra, Uỷ ban Tài chính Ngân sách cơ bản nhất trí với các đề xuất Chính phủ và kiến nghị trình Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng 63.725 tỷ đồng dự phòng chung bố trí cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công theo đề xuất của Chính phủ.

Riêng đối với dự án có tổng mức vốn thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư của dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Đối với những dự án vượt tỷ lệ quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Đầu tư công, đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ tính chất cấp thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc cho phép thí điểm thực hiện theo cơ chế đặc thù.

Theo cơ quan thẩm tra, việc xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của một số dự án còn thiếu tính chắc chắc. Vì vậy, đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về số liệu trình Quốc hội; đồng thời, giải trình rõ về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để đảm bảo trách nhiệm bố trí phần vốn NSTW còn thiếu của các dự án theo đúng quy định của pháp luật.