Theo Hội đồng TCD, trước đó vào phiên TCD định kỳ tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Trần Thị Hồng đã kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 8 hộ gia đình tại khu đất số 77, đường Nguyễn Du, khối 12, phường Trung Đô, TP Vinh để các hộ gia đình được hưởng quyền lợi hợp pháp và ổn định cuộc sống.

Tại Thông báo số 171/TB-UBND ngày 20/3/2023 thông báo kết quả phiên TCD định kỳ tháng 3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận: Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành, đơn vị liên quan, việc bà Trần Thị Hồng kiến nghị là không đủ điều kiện theo quy định. Nếu công dân chưa đồng tình có thể gửi đơn khiếu nại hoặc khởi kiện ra tòa án.

Chỉ đạo về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Vinh tiến hành rà soát, sắp xếp lại, xử lý tài sản công tại khu đất số 77. Trên cơ sở đó tính toán việc bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các hộ (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đất đai. Thời hạn Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện trước ngày 30/4/2023 nhưng đến nay bà Hồng và các hộ dân vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết.

Do đó, tại buổi tiếp của Bí thư Tỉnh ủy, công dân phản ánh cơ quan chức năng chưa thực hiện theo các kết luận.

Báo cáo trước hội đồng tiếp dân, UBND TP Vinh thông tin: Liên quan những kiến nghị của bà Hồng, ngày 25/11/2018, UBND TP đã ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, GPMB Dự án Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại phường Trung Đô, TP Vinh, trong đó phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với tổng số tiền 1.098.542.100 đồng; các hộ gia đình đã nhận tiền theo phương án được duyệt.

Ngày 16/6/2022, UBND TP Vinh ban hành Quyết định số 2689/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 603/QĐ-UBND; vì vậy kinh phí đã chi trả cho các hộ dân và kinh phí hoạt động bồi thường, GPMB của dự án theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 25/11/2018 của UBND TP Vinh đã không còn đúng quy định và phải thu hồi.

Theo Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An, về rà soát tài sản công, sở đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Xây dựng tiến hành rà soát đầy đủ tất cả các hồ sơ liên quan; hiện Sở Tài chính đang tiến hành xử lý các bước tiếp theo.

Ngày 28/4/2023, Sở Văn hóa và Thể thao có Văn bản số 1196/SVHTT-KHTC gửi UBND TP Vinh và Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị thu hồi kinh phí đền bù GPMB, nộp trả ngân sách Nhà nước.

Ngày 11/8/2023, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục có Văn bản số 2512/SVHTT-KHTC gửi UBND TP Vinh và Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị thu hồi kinh phí đền bù GPMB, nộp trả ngân sách Nhà nước.

Đến nay, UBND TP Vinh và Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức làm việc với các hộ dân nhưng chưa thu hồi được khoản kinh phí này.

Hiện, Sở Văn hóa Thể thao đang lưu giữ đơn trình bày của bà Nguyễn Thị Hoa (người dân có liên quan đến khu đất số 77, đường Nguyễn Du, khối 12, phường Trung Đô) vào ngày 30/12/2001, trong đó đơn có cam kết “cho phép các hộ dân buôn bán tại đây và sẽ tiến hành tháo dỡ khi dự án triển khai”. Tuy nhiên, sau khi dự án triển khai thì các hộ dân dù đã nhận tiền đền bù GPMB nhưng chưa bàn giao lại mặt bằng cho dự án.

Kết luận tại buổi tiếp, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát lại các hồ sơ thủ tục; nếu rà soát lại các hồ sơ phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì thực hiện theo đúng quy định.

Về nội dung liên quan đến đất, tài sản gắn liền với đất, qua nghe báo cáo của các đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, nghiên cứu phân loại hồ sơ, rà soát kỹ các quyết định liên quan đến đất đai trên địa bàn TP Vinh.

Đồng thời, nghiên cứu lại hồ sơ công dân cung cấp. Sau khi rà soát, tham mưu Bí thư Tỉnh ủy về việc có cơ sở giải quyết dựa theo quy định pháp luật giai đoạn trước và giai đoạn hiện nay; nếu có hay không có cơ sở thì cơ quan nào giải quyết những tồn đọng. Nội dung hoàn thành báo cáo trước ngày 18/3/2024.

Bí thư Tỉnh ủy giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, rà soát chặt chẽ về tính chính xác hồ sơ đảm bảo minh bạch, nghiêm túc, báo cáo trước ngày 18/3/2024. Trong quá trình Sở TN&MT giải quyết nếu thấy hồ sơ chưa rõ ràng, có dấu hiệu tẩy xóa, cần báo cáo Công an tỉnh nghiên cứu, giải quyết.

Giao Sở Văn hóa Thể thao tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo kết luận số 171/KL-UBND ngày 20/3/2023 phiên TCD định kỳ tháng 3/2023; hoàn thành trước ngày 18/3/2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX2

SEX

SEX